Internetový obchod
IPS InLine

                  foto Ivoclar Vivadent

 

Četnost nejrůznějších metalokeramik  staví před  úkol, vyvíjet keramiky, které nachází svou akceptaci především v jednoduchosti použití. Protože: moderní zubní technik požaduje keramiku,která se dá jednoduše zpracovat.

 Odpověď nato zní:  IPS In Line – jednoduchá,rychlá a estetická leucitová keramika

 Získané zkušenosti posledních let převedl  Ivoclar Vivadent do  zjednodušeného zpracování  keramiky . V souvislosti s orientací na nejaktuálnější situaci na trhu byly stanoveny dva základní cíle ve vývoji nové keramiky: 1.rozdělení velikosti zrna , 2. zjednodušení zhotovovacích procesů. To tvoří základ pro výjiměčné přednosti IPS InLine. 

IPS In Line Keramik je leucitová keramika , která má částečně základ v přirozených surovinách (živec). Přirozené živce jsou směsi z draselného živce(KAlSi3O8,ortoklas) a sodného živce (NaAlSi3O8,albit). Draselný živec propůjčuje zubní keramice ideální odolnost proti abrazi,vyšší tepelné rozpínání(leucit) stejně tak jako chemickou odolnost. Pozn.: větší leucitové krystaly zajistí vyrovnání nebo jinak řečeno harmonii koeficientu tepelné roztažnosti u slitiny a keramiky a slouží tedy k lepší vazbě mezi kovem a  keramikou.    Leucitové krystaly ve skleněné matrix(základová hmota) zvyšují také pevnost protetického výrobku. Rozšíření případně vzniklých trhlin je na těchto krystalech brzděno nebo „vráceno“.Přitom  krystalová fáze pohlcuje trhací energii. To zabraňuje  dalšímu šíření trhlin nebo prasklin. Popsané vlastnosti minimalizují možnost vzniku trhlin.


Rychle k výsledku, který si přejete: díky přednostem této keramiky při  napalování se Vám podaří zhotovit protetické práce v jednom nebo dvou hlavních páleních. IPS InLine se optimálně sline a tím odpadají případná korekturní-opravná pálení.

 

Estetika: protetické práce z IPS In Line přesvědčují ve svém celkovém optickém působení.Pro další speciální efekty jako opalescence,translucence a barva jsou Vám k dispozici doplňkové hmoty.

Formy balení:

IPS InLine  A-D odstíny : A1, A2, A3, A3,5, A4, B1, B2, B3, B4, C1, C2, C3, C4, D2, D3, D4.

IPS InLine  Chromascop odstíny:  110, 120 130, 140, 210, 220, 230, 240, 310, 320, 330, 340, 410, 420, 430, 440, 510, 520, 530, 540.

IPS InLine  Opaquer  3g nebo 9g.

IPS InLine  Dentin    20 nebo 100g.

IPS InLine  Deep Dentin  20g.

IPS InLine  Margin        20g.

 
© 2008 Medema s r.o. | by vex