Internetový obchod
Home Laboratoř Pece na keramiku Programat EP3000
Programat EP3010

        Programat® EP3010

                                                                                                         foto Ivoclar Vivadent

Programat EP 3010

Pec Programat EP 3010 charakteristická efektivitou nákladů a vysoce kvalitními výsledky presování a pálení. Pec Programat EP 3010 je navíc optimálně uzpůsobena presovacím keramickým materiálům Ivoclar Vivadent, jako je IPS e.max Press.

Ve srovnání s předešlým modelem EP 3000, byla u pece Programat EP 3010 ještě více zjednodušena obsluha, a to díky novému barevnému dotykovému displeji, moderním ikonám, intuitivní navigaci v hlavní nabídce a osvědčené fóliové klávesnici.


Nová QTK2 topná mufle spolu se spodní SiC parabolou zajišťuje homogenní rozklad tepla v komoře pro pálení. Výsledkem je to, že se zatmelovací kroužek předehřeje rovnoměrněji a spolehlivěji. Tyto schopnosti navíc umožňují uživateli presovat i obtížně presovatelné objekty, např. náhrady s velmi tenkými okraji, a dosahovat ještě kvalitnějších výsledků.

Elektronické řízení presování se silovým snímačem zajišťuje přesnou kontrolu nad presovacím pístem v rozmezí mikrometrů. Integrovaný systém detekce prasklin (CDS) okamžitě ukončí presování, vznikne-li v zatmelovacím kroužku prasklina. Náhrady jsou díky tomu optimálně chráněny.

 


 Výhody:

  • Programy jsou optimálně uzpůsobeny materiálům Ivoclar Vivadent.
  • Topná technologie QTK2 se spodní SiC parabolou zajišťují homogenní rozklad tepla.
  • Barevná dotyková obrazovka a osvědčená fóliová klávesnice pro snadnou obsluhu.
  • Elektronické řízení presování se silovým snímačem vytváří vysoce kvalitní výsledky presování. Není nutné připojení stlačeného vzduchu.
  • Systém detekce prasklin (CDS) zjistí praskliny v zatmelovacím kroužku.
  • Snadná a automatická kalibrace teploty ve dvou referenčních bodech (ATK2).
  • Snadná aktualizace softwaru prostřednictvím USB flash disku.
  • Funkce dálkové diagnostiky pomocí datového souboru pro optimální podporu zajišťovanou servisním centrem.
  • Široká nabídka programů: 300 individuálních programů pálení a 20 individuálních programů presování.
  • Technologie úspory energie (Power Saving Technology) pro úsporný provoz.


 

 

                                                                                                                                                            text: Ivoclar Vivadent

 
© 2008 Medema s r.o. | by vex