Internetový obchod
Home Laboratoř Pece na keramiku Programat EP5000
Programat EP5010

  Programat®  EP5010

                                             foto Ivoclar Vivadent


 

Programat EP 5010

Pec Programat EP 5010 kombinuje nejmodernější technologie a moderní design ve velmi efektivní a uživatelsky přívětivé peci. Pec Programat EP 5010 je navíc optimálně uzpůsobena presovacím keramickým materiálům Ivoclar Vivadent, jako je IPS e.max Press.

Programat EP 5010 je prvotřídní kombinovanou pecí poslední generace řady Programat a je ji možné používat jako presovací i jako keramickou pec. Tento vysoce inovativní, efektivní a uživatelsky přívětivý model pece optimálně kombinuje sofistikovaný design a pokrokové technologie.

 

Pec Programat EP 5010 je vybavena integrovanou termovizí. Infračervená technologie Programat měří přesnou teplotu na povrchu vypalovaného objektu nebo zatmelovacího kroužku. Díky kontrole teploty předehřátého zatmelovacího kroužku je možné optimálně vzájemně sladit předehřívací a presovací funkce pece. Pokud je zatmelovací kroužek předehřátý nedostatečně, automaticky se zobrazí varování. Používá-li se pec v režimu pálení, termovize automaticky řídí proces uzavírání hlavy pece a proces předsoušení. Integrovaná infračervená technologie tak poskytuje mnoho nových možností, které zvyšují přívětivost vůči uživateli, spolehlivost a efektivitu.


Pec Programat EP 5010 lze intuitivně obsluhovat prostřednictvím velké 7palcové barevné dotykové obrazovky a osvědčené fóliové klávesnice. Kromě mnoha programů Ivoclar Vivadent, které jsou speciálně uzpůsobeny konkrétním materiálům, jako je IPS e.max Press, je pec vybavena 500 individuálními programy pálení a 20 individuálními programy presování.

Nová QTK2 topná mufle spolu se spodní SiC parabolou zajišťuje homogenní rozklad tepla v komoře pro pálení. Výsledkem je to, že se zatmelovací kroužek předehřeje rovnoměrněji a spolehlivěji. Tyto schopnosti navíc umožňují uživateli presovat i obtížně presovatelné objekty, např. náhrady s velmi tenkými okraji, a dosahovat ještě kvalitnějších výsledků.

Elektronické řízení presování se silovým snímačem zajišťuje přesnou kontrolu nad presovacím pístem v rozmezí mikrometrů. Integrovaný systém detekce prasklin (CDS) okamžitě ukončí presování, vznikne-li v zatmelovacím kroužku prasklina. Náhrady jsou díky tomu optimálně chráněny.

 

 
 
 
 
 
 
Výhody:
 • Infračervená technologie Programat rozpozná velikost a kontroluje teplotu zatmelovacího kroužku a zajišťuje optimální proces předsoušení.
 • Topná technologie QTK2 se spodní SiC parabolou zajišťují homogenní rozklad tepla.
 • Moderní koncepce obsluhy prostřednictvím velké 7palcové barevné dotykové obrazovky a osvědčené fóliové klávesnice pro snadnou a intuitivní obsluhu.
 • Optické zobrazení stavu a postupu (OSD) informuje uživatele o aktuálním stavu pece.
 • Elektronické řízení presování se silovým snímačem vytváří vysoce kvalitní výsledky presování. Není nutné připojení stlačeného vzduchu.
 • Systém detekce prasklin (CDS) zjistí praskliny v zatmelovacím kroužku.
 • Snadná a automatická kalibrace teploty ve dvou referenčních bodech (ATK2).
 • Snadná aktualizace softwaru prostřednictvím USB flash disku nebo WLAN.
 • Funkce dálkové diagnostiky pomocí datového souboru pro optimální podporu zajišťovanou servisním centrem.
 • Integrované multimediální funkce (prohlížeč fotografií, video a MP3 přehrávač).
 • Technologie úspory energie (Power Saving Technology) pro úsporný provoz.
 • USB a eternetové rozhraní, čtečka SD karet.

                                                                                                                                         text: Ivoclar Vivadent

 
© 2008 Medema s r.o. | by vex