Internetový obchod
Adheziva

 

 

ExciTE

Jednosložkové světlem tuhnoucí sklovino-dentinové adhezivum pro totální leptací techniku,hodnota vazby 34MPa ke sklovině i dentinu. Rozpouštědlo na bázi alkoholu zamezuje dehydrataci, velikost plniva  12 nm, lesklá vrstva během aplikace zajišt'uje kontrolu, obsahuje stabilizační molekuly,které zabraňují chemické změně adheziva při kontaktu s kyslíkem vznikajícím při otevírání lahvičky.                                                                                    

 Deset let úspěšného používání v klinických praxích.

 

ExciTE F DSC

ExciTE F DSC – DSC – jsou zkratkou pro duálně tuhnoucí jednosložkový materiál – adhezivum uvolňující fluoridy, které se používá v kombinaci s technikou total-etch. ExciTE F bylo dále navrženo pro klinické případy, v nichž nelze k vytvrzování použít světlo (např. Při cementování endodontických čepů nebo nepřímých náhrad) nebo tam, kde se používají chemicky tuhnoucí kompozita.

Výhody:

 • Jednoduché použití díky patentovanému aplikačnímu štětečku, který je potažený iniciátorem
 • Bez nutné polymerace světlem v případě použití duálně nebo samo-tuhnoucího kompozitního výplňového materiálu nebo upevňovacího kompozita
 • ExciTE F DSC má stejný základ jako ExciTE F a nabízí tedy stejné, osvědčené fyzikální vlastnosti
 • Postupné uvolňování fluoridů
 • Hygienické balení Single Dose s  aplikátory ve dvou různých velikostech: běžná velikost pro normální preparace, malá/endo pro mikro-kavity a kořenové kanálky

Indikace:

 • Adhezivní cementování nepřímých keramických nebo kompozitních náhrad s duálně nebo samo-tuhnoucími upevňovacími kompozity (např. VarioLink II)
 • Adhezivní cementování kořenových čepů (např. FRC Postec Plus)
 • Přímé výplně a dostavby z duálně nebo samo-tuhnoucích kompozit (např. Multicore)
 • Přímé výplně/cementování pomocí světlem tuhnoucích kompozit (např. Tetric EvoCeram, VarioLink II Base)

 

 

 

ExciTE F VivaPen 

Po desíti letech úspěšného použivání nyní také v nové aplikační formě s vyměnitelnými štětečkovými kanylami. Skladovatelnost 2-28 oC.

                                                                                                 

Indikace:

-Přímé kompozitní a kompomérní výplně po předchozím leptáním kyselinou fosforečnou.

-Adhezivní světlem tuhnoucí tmelení nepřímých náhrad (kompozitní, keramické).

 

Výhody:

       - Velmi vysoká hodnota vazebné síly.

       - Extrémně jemné plnivo.

- Při aplikaci viditelná lesklá vrstva.

- Neobsahuje aceton (je na bázi etanolu).

 

Adhese Universal

Adhese Universal je jednosložkové, světlem tuhnoucí adhezivum pro přímé a nepřímé postupy vytváření vazby, které disponuje kompatibilitou se všemi leptacími technikami: samo-leptací, selektivního leptání skloviny i technikou total-etch. Adhese Universal se vyrábí v jedinečné formě obalu VivaPen, která umožňuje rychlé a pohodlné přímé intraorální nanášení adheziva za minimálního plýtvání, díky čemuž je nákladově efektivní.

Indikace:

 • Přímo zhotovované výplně ze světlem tuhnoucích kompozit a kompomerů.
 • Korunkové dostavby ze světlem, samovolně a duálně tuhnoucích kompozit.
 • Adhezivní cementování nepřímých náhrad pomocí světlem a duálně tuhnoucích upevňovacích kompozit.
 • Intraorální opravy odlomených kompozitních a kompomerových výplní.
 • Desenzibilizace hypersenzitivních krčkových oblastí.
 • Pečetění preparovaných zubních povrchů před provizorním / definitivním cementováním nepřímých náhrad.

Výhody:

 • Efektivní forma balení – každé balení VivaPen* až pro 190 použití na jednotlivých zubech
 • Univerzální použití – pro všechny techniky vytváření vazby i leptání
 • Předvídatelné výsledky – vysoká vazebná pevnost na dentinu i sklovině


 

                                       Homogenní adhezivní a hybridní vrstva                                  Enamel etching pattern of AdheSE One

                                             

                                                                                                                                foto: Ivoclar Vivadent

 
© 2008 Medema s r.o. | by vex